ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων με ιδιαίτερη εμπειρία στα κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων και εμπορικά ακίνητα καθώς και εξοχικές κατοικίες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρία είναι μέλος του Μητρώου Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π. ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και προσαρμογής στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής η εταιρία μας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή τεχνικών έργων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες απαιτήσεις.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους υποψήφιους επενδυτές – πελάτες προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακίνητη περιουσία τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα αυτόν καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία – συντήρηση αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις ανακατασκευής ή ανακαίνισης του.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των ακινήτων και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους φροντίζοντας για την καλύτερη αξιοποίηση τους και παράλληλα εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία τους.

Η εμπειρία της πάνω σε αυτό τον τομέα πηγάζει από την διαχείριση ιδίων ακινήτων, καθώς η εταιρία διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αστικών και εμπορικών ακινήτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που αφορούν το ακίνητο από την αγορά γης, τον προγραμματισμό, την εγκατάσταση μιας δραστηριότητας έως και την διαχείριση της λειτουργία της,  σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες (νομικούς, μηχανικούς).

ΝΕΑ

Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στο Κέντρο «Παιδιά της Άνοιξης»

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Read More

Ανέγερση διώροφης μονοκατοικίας

Πρόκειται για οικιστικό έργο στο Δ.Δ. Αδάμ του Δήμου Λαγκαδά. Η εταιρία έχει αναλάβει την πλήρη μελέτη και την διαχείριση του έργου.

Read More

Aναβάθμιση – Aναθεώρηση

Η εταιρία έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναβάθμισης - αναθεώρησης στην 2η τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π. ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .

Read More

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ PILOTIS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΤΡΙΩΡΟΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΝΤΕ ΤΡΙΩΡΟΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ