ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η τεχνική-κατασκευαστική εταιρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Κ.Θ.Μ. ΚΟΛΙΟΥΣΗ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάλυψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων κυρίως στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Οι μηχανικοί της εταιρίας διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία στην σχεδίαση και κατασκευή τεχνικών έργων εκπληρώνοντας κάθε σύγχρονη κατασκευαστική ανάγκη και ανθρώπινη επιθυμία.

Η άψογη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της εταιρίας, η διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση των μηχανικών της στις καινοτόμες κατασκευαστικές προδιαγραφές, το άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της, αλλά και η συνεχής της  προσπάθεια για την επίτευξη μιας ειλικρινής και εποικοδομητικής σχέσης εμπιστοσύνης με τον άμεσα συνεργαζόμενο ανθρώπινο φορέα, καθιστούν την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Κ.Θ.Μ. ΚΟΛΙΟΥΣΗ Ο.Ε. μια άκρως ανταγωνιστική και  καινοτόμα τεχνική εταιρία στο κατασκευαστικό τομέα.

Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης της εταιρίας είναι:

  • Μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων (π.χ., συγκροτήματα μονοκατοικιών, πολυκατοικίες, αστικές αναπλάσεις, βιοτεχνικά και  βιομηχανικά κτίρια, εξοχικές-παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες)
  • Ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων (π.χ., δημόσια σχολεία, δημόσια κτίρια, αναπλάσεις δρόμων, χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών, ειδικά αποχετευτικά-αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρασίνου)
  • Μελέτη και κατασκευή ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (π.χ., ηλεκτροφωτισμός οδών, ενεργητική και παθητική πυροπροστασία κτιρίων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
  • Ειδικές ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις κτιρίων (π.χ., επισκευές διατηρητέων κτισμάτων,  ενίσχυση στατικής επάρκειας κτιρίων)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και αξιοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Επενδύσεις στον τομέα της αγοράς και αξιοποίησης οικοπέδων και γεωτεμαχίων
  • Υψηλή παροχή υπηρεσιών ως προς την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση ατομικής ακίνητης περιουσίας
  • Συμβουλευτικές παροχές για μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και οικοπέδων