Αναλυτική παρουσίαση των τομέων που δραστηριοποιείται η εταιρία  :

 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων με ιδιαίτερη εμπειρία στα κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων και εμπορικά ακίνητα καθώς και εξοχικές κατοικίες.

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρία είναι μέλος του Μητρώου Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π. ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις παρακάτω κατηγορίες έργων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1η

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

1η

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

Α1

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

Α1

 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και προσαρμογής στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής η εταιρία μας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή τεχνικών έργων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες απαιτήσεις. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιων έργων είναι :

  •  Κατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ Ν. Ημαθίας « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ»
  • Κατασκευή Σχολικού Κτιρίου ( 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ )
  • Ανακαίνιση– Διαμόρφωση Περιβάλλοντος  Χώρου Κτιρίου για την  Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Οργανισμού Ο.Σ.Ε.
  • Ανακαίνιση χώρων στις Χειρουργικές Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΄΄ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΄΄

 

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους υποψήφιους επενδυτές – πελάτες προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακίνητη περιουσία τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα αυτόν καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία – συντήρηση αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις ανακατασκευής ή ανακαίνισης του. 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των ακινήτων και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους φροντίζοντας για την καλύτερη αξιοποίηση τους και παράλληλα εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργία τους.

Η εμπειρία της πάνω σε αυτό τον τομέα πηγάζει από την διαχείριση ιδίων ακινήτων, καθώς η εταιρία διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αστικών και εμπορικών ακινήτων.

 

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που αφορούν το ακίνητο από την αγορά γης, τον προγραμματισμό, την εγκατάσταση μιας δραστηριότητας έως και την διαχείριση της λειτουργία της,  σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες (νομικούς, μηχανικούς).