Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στο Κέντρο «Παιδιά της Άνοιξης»

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Read More

Aναβάθμιση – Aναθεώρηση

Η εταιρία έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αναβάθμισης - αναθεώρησης στην 2η τάξη του Μητρώου Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.Ε.Π. ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .

Read More