Πρωτοβουλία ενάντια στην κρίση

Το πρόσφατα αποπερατωμένο έργο της εταιρίας, η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ Ν. Ημαθίας « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για την Πρωτοβουλία ενάντια στην κρίση, που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Read More

Διασφάλισης Ποιότητας

Η εταιρία είναι στη διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 :2008 καθώς και πιστοποιητικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 : 2004.

Read More